[Dict] Официален формат за време

Borislav Mitev morbid_viper at tkzs.org
Thu Dec 17 17:46:20 EET 2015


+1 за двоеточието

Поздрави,
Борислав Митев


On 17.12.2015 12:09:10 Alexander Shopov wrote:
> Аз винаги ползвам двоеточието. В преводите на GNOME, където изрично се
> форматира дата - пак ползвам винаги двоеточие.
> 
> Запетаята се ползва и за десетичен знак:
> 20,25 - колко е - 20 часа и 25 минути или 20 цяло и 25 стотни часа =
> 20 часа и 15 минути.
> 
> Имам спомени, за задача в сборник по забавна математика за това колко
> е часът, ако часовникът показва примерно 20:20 и се очакваше читателят
> да се обърка, и да си мисли, че е 1 часа (20 делено на 20), ама не
> мисля, че това е популярно.
> 
> По спомени от училище - записвахме минутите с по-малки букви, отгоре и
> по подобен начин минути и секунди 10²⁵ примерно
> Иначе - 10ч. 25мин.
> 
> Аз съм много твърдо за двоеточие, твърдо против точка и много твърдо
> против запетая.
> В преводите на GNOME и всички останали ползвам двоеточие.
> 
> И на малко по друга тема - при записа с двоеточие не използвам друг разделител:
> 10:23:58
> 10 часа, 23 минути и 58 секунди
> 
> Иначе изполвам hair space
> http://www.fileformat.info/info/unicode/char/200a/index.htm между
> число и мерна единица.
> 
> Поздрави:
> ал_шопов
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 

Всяка правилна дума - куршум в сражението срещу световната неграмотност!
-------------------------------------------------
Blessed are we to taste this life of sin!
-------------------------------------------------
Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.netMore information about the Dict mailing list