[Dict] Официален формат за време

_ ССТАНЕВ sstpr at narod.ru
Fri Dec 18 16:12:26 EET 2015


Привет,
Правописният речник си е речник, но БДС ISO 8601 не е за пренебрегване.
Тъй като е твърде скъп, погледнах тук https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601.
...while the *colon* is used as the separator between time values (hours, minutes, and seconds)...
Там обаче пише и че датите се делят с тирета, което не знам да се ползва у нас. Тъй като са възможни разлики между БДС ISO 8601 и ISO 8601 може и нищо да не казвам.

Поздрави!

П.П.: В списъка още ли се гледа с лошо око на оформените писма?17.12.2015, 18:46, "Borislav Mitev" <morbid_viper at tkzs.org>:
> +1 за двоеточието
>
> Поздрави,
> Борислав Митев
>
> On 17.12.2015 12:09:10 Alexander Shopov wrote:
>>  Аз винаги ползвам двоеточието. В преводите на GNOME, където изрично се
>>  форматира дата - пак ползвам винаги двоеточие.
>>
>>  Запетаята се ползва и за десетичен знак:
>>  20,25 - колко е - 20 часа и 25 минути или 20 цяло и 25 стотни часа =
>>  20 часа и 15 минути.
>>
>>  Имам спомени, за задача в сборник по забавна математика за това колко
>>  е часът, ако часовникът показва примерно 20:20 и се очакваше читателят
>>  да се обърка, и да си мисли, че е 1 часа (20 делено на 20), ама не
>>  мисля, че това е популярно.
>>
>>  По спомени от училище - записвахме минутите с по-малки букви, отгоре и
>>  по подобен начин минути и секунди 10²⁵ примерно
>>  Иначе - 10ч. 25мин.
>>
>>  Аз съм много твърдо за двоеточие, твърдо против точка и много твърдо
>>  против запетая.
>>  В преводите на GNOME и всички останали ползвам двоеточие.
>>
>>  И на малко по друга тема - при записа с двоеточие не използвам друг разделител:
>>  10:23:58
>>  10 часа, 23 минути и 58 секунди
>>
>>  Иначе изполвам hair space
>>  http://www.fileformat.info/info/unicode/char/200a/index.htm между
>>  число и мерна единица.
>>
>>  Поздрави:
>>  ал_шопов
>>  _______________________________________________
>>  Dict mailing list
>>  Dict at ludost.net
>>  http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
> --
>
> Всяка правилна дума - куршум в сражението срещу световната неграмотност!
> -------------------------------------------------
> Blessed are we to taste this life of sin!
> -------------------------------------------------
> Borislav Mitev <morbid_viper at tkzs.org>
> Registered Linux user #251276 <http://counter.li.org>
> Public key: 0x966B79CA at pgp.mit.edu or subkeys.pgp.net
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
Поздрави!


More information about the Dict mailing list