[Dict] Превод на "file descriptor"

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Thu Jun 30 14:23:36 EEST 2016


+1 за "дескриптор". Това ще улесни потребителя в търсенето на 
допълнителна информация при възникването на такива грешки.


На 30.06.2016 в 14:19, Nick написа:
> On 30/06/16 13:14, Borislav Mitev wrote:
>
>> Честно да си кажа, аз бих го оставил „дескриптор“.  „Описател“ може да остане неразбрано, но „идентификатор“ е доста по-тромаво, звучи също толкова чуждо и не е толкова еднозначно.
> А „описание“?
>
> „Грешно описание на файл“
> „Файловото описание не е сокет“
>
>> On 30.6.2016 08:10:50 Ivaylo Valkov wrote:
>>> В 07:26 +0300 на 30.06.2016 (чт), Стоян Димитров написа:
>>>> Има ли термин на български?
>>>> Контекст:
>>>>        * Bad file descriptor
>>>>        * File descriptor not a socket
>>> Не съм сигурен дали съм го срещал. Обикновено е някакъв идентификатор
>>> (цяло число), който операционната система ползва  при отворения файл. В
>>> този ред на мисли – идентификатор на файл?
>>> Грешен идентификатор на/за файла.
>>> Файловият идентификатор не е сокет.
>
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20160630/c1cf644d/attachment.html>


More information about the Dict mailing list