[Dict] Сричкопренасяне на Open/LibreOffice

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Fri Sep 29 10:30:10 EEST 2017


     Здравейте,

     Промяната може да видите [1] в хранилището на БГОфис, както и да 
изтеглите [2] последната версия на речника. Преди използване прочетете 
файла „ChangeLog“ в същата папка.

На 29.09.2017 г. в 09:13, Hristo Hristov написа:
> Здравейте,
> какво трябва да се направи?
За собствена употреба ли питате? Замяна на стария речник с новия би била 
напълно достатъчна.
> Какво има обновено и от къде може да се свали?

___
[1] https://sourceforge.net/p/bgoffice/code/636/
[2] https://sourceforge.net/p/bgoffice/code/HEAD/tree/trunk/OOo-hyph-bg/

-- 
С.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20170929/76b007d9/attachment.html>


More information about the Dict mailing list