[Dict] Сричкопренасяне на Open/LibreOffice

Стоян Димитров stoyan at gmx.com
Fri Sep 29 11:55:01 EEST 2017


> Дефектът потвърдих с версия 5.4 на LibreOffice, както и с един инструмент
> [1], ползващ същия речник.
> ___
> [1]http://www.ushuaia.pl/hyphen/
Инструментът вече е обновен.

-- 
С.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20170929/c503c421/attachment.html>


More information about the Dict mailing list