[Dict] Термини от flex и bison

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Fri Jun 21 18:17:06 EEST 2019


On Fri, Jun 21, 2019 at 11:42:29AM +0200, Alexander Shopov wrote:
> 
> character literal: знаков литерал

символен?

> closure: покриващо допълнение

Не знам какво е closure в този контекст, но най-често този математически 
термин се превежда като "затваряне".

> generalized: генерализиран

обобщен

> machine: автомат

няма проблем и машина

> out-transitions: изходен преход

излизащ?

> production: произведение

Зависи.  Понякога е "продукция", особено ако става въпрос за граматики.

> reduce: сливане

привеждане?

> shift: придвижване

отместване?

> skeleton: скеле

скелет

С поздрав: Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list