[Dict] Термини от flex и bison

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Sat Jun 22 15:42:53 EEST 2019


Мисля, че ще получиш някои удачни корекции от Стефан Герджиков на това, 
което съм предложил.

On Sat, Jun 22, 2019 at 02:03:57PM +0200, Alexander Shopov wrote:
> 
> >> skeleton: скеле
> >скелет
> Във flex е винаги skeleton file и го превеждам като файл-скеле. В bison
> също указва файл. Казва ли се на български „скелет“?

Не знам дали при алгоритмите има някаква традиция, но когато става 
въпрос за математика skeleton съм го виждал преведено като „скелет“ или, 
ако е прилагателно, като „скелетален“.  Но дали така е добре да се 
преведе skeleton file, не знам.

Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list