[Us] Коледно почистване на Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Dec 12 15:53:36 EET 2016


За няколко от тия неща не съм съгласен за непотребността :)

Едното е трансформатор от 220 до 110 волта, който трябва за единия
channelbank, който е в rack-а в лекционната. От PC-тата едното е ЛТЦ-то
(лабовата телефонна централа), която в момента е малко разглобена, но
ми се иска да вдигна пак за едни курсове. bay-а за дискове е от един от
сървърите в лекционната и трябва да се върне в него (доколко искаме
самия сървър е отделен проблем).

Не знам дали ще мога да мина тоя weekend (щото имам да сменям marla),
има ли шанс да ме изчакате?:)

On Mon, 12 Dec 2016 15:29:56 +0200
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Понеже не ни се получава с пролетните почиствания, решихме да
> направим коледно почистване =).
> 
> След разтребването на хаквариума, следните вещи бяха идентифицирани
> като непотребни на Лаба. Моля, ако си ги познавате, да минете да си ги
> приберете. Каквото остане непотърсено до началото на уикенда, ще бъде
> продадено или рециклирано.
> 
> https://imgur.com/a/w0O42
> 
> Има и кашон флопи дискове под бялата етажерка в лекционната. Голяма
> част от тях също не са ни нужни.
> 
> П.П.
> 
> През предстоящия уикенд планираме да подредим и лекционната. Добре
> дошли сте, ако желаете да помогнете.
> 
> --
> Поздрави,
> П.
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161212/efa2e8f9/attachment.sig>


More information about the Us mailing list