[Us] Звукозаписното в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon Dec 12 20:52:06 EET 2016


Здрасти,

В момента няма график, понеже няма особено ползване на стаята. Мисля,
че сме я поизпразнили (преди нямаше много място вътре), и по принцип
може да се ползва, само трябва да се види за конкретния ден има ли
някой там.

Едно количество хора записани тук са там вечерно време, нека си кажат :0

On Mon, 12 Dec 2016 19:28:56 +0200
Anton Stoychev <anton at stoychevart.com> wrote:

> Здравейте,
> 
> Владо ме насочи към този мейл. Може ли да споделите как стоят нещата
> със звукозаписната стая в лаба? Има ли график? Трябва ли да се
> book-ва? Има ли как след 7 часа вечер да се о
> 
> Ще ми се да пробвам, всъщност аз и още 1 младеж, да запишем един аудио
> откъс. Имаме си микрофон, просто ни е интересно как ще се получи в
> подготвена за целта стая.
> 
> Понеделнишки поздрави,
> Антон

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161212/90f7cfc0/attachment.sig>


More information about the Us mailing list