[Us] Звукозаписното в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Dec 14 12:30:41 EET 2016


Ами тая вечер трябва да има хора, та няма да е проблем. На сайта има
един телефон, дето отваря вратата, самия лаб предполагам знаеш къде е?

On Wed, 14 Dec 2016 07:05:45 +0000
Anton Stoychev <anton at stoychevart.com> wrote:

> Пингвам. Дайте идея как може да се ползва вечер. Ако записите станат
> окей ще идвам ~4-5 пъти месечно, все вечерно, и ще съм членски-внос
> допринесител :).
> 
> Будна сряда,
> Тони
> 
> On Mon, 12 Dec 2016, 20:55 Vasil Kolev, <vasil at ludost.net> wrote:
> 
> > Здрасти,
> >
> > В момента няма график, понеже няма особено ползване на стаята.
> > Мисля, че сме я поизпразнили (преди нямаше много място вътре), и по
> > принцип може да се ползва, само трябва да се види за конкретния ден
> > има ли някой там.
> >
> > Едно количество хора записани тук са там вечерно време, нека си
> > кажат :0
> >
> > On Mon, 12 Dec 2016 19:28:56 +0200
> > Anton Stoychev <anton at stoychevart.com> wrote:
> >  
> > > Здравейте,
> > >
> > > Владо ме насочи към този мейл. Може ли да споделите как стоят
> > > нещата със звукозаписната стая в лаба? Има ли график? Трябва ли
> > > да се book-ва? Има ли как след 7 часа вечер да се о
> > >
> > > Ще ми се да пробвам, всъщност аз и още 1 младеж, да запишем един
> > > аудио откъс. Имаме си микрофон, просто ни е интересно как ще се
> > > получи в подготвена за целта стая.
> > >
> > > Понеделнишки поздрави,
> > > Антон  
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161214/5432cbdf/attachment.sig>


More information about the Us mailing list