[Us] Fwd: Коледно почистване на Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Dec 14 20:45:33 EET 2016


Отписах го.

On Wed, 14 Dec 2016 18:05:37 +0000
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> FYI
> 
> ---------- Forwarded message ---------
> From: Petar Velkov <petar at omg.bg>
> Date: Mon, 12 Dec 2016, 15:34
> Subject: Re: Коледно почистване на Лаба
> To: Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>
> 
> 
> Малкото РС на първата снимка, заедно с всичко, което беше върху него,
> е на Ники от ХФ.
> 
> ПП: Моля някой да ме разкара от members at .
> 
> 
> On 12/12/16 3:29 PM, Petko Bordjukov wrote:
> > Здравейте,
> >
> > Понеже не ни се получава с пролетните почиствания, решихме да
> > направим  
> коледно
> > почистване =).
> >
> > След разтребването на хаквариума, следните вещи бяха идентифицирани
> > като непотребни на Лаба. Моля, ако си ги познавате, да минете да си
> > ги приберете. Каквото остане непотърсено до началото на уикенда, ще
> > бъде  
> продадено
> > или рециклирано.
> >
> > https://imgur.com/a/w0O42
> >
> > Има и кашон флопи дискове под бялата етажерка в лекционната. Голяма
> > част  
> от тях
> > също не са ни нужни.
> >
> > П.П.
> >
> > През предстоящия уикенд планираме да подредим и лекционната. Добре
> > дошли  
> сте,
> > ако желаете да помогнете.
> >
> > --
> > Поздрави,
> > П.  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161214/7110b61f/attachment.sig>


More information about the Us mailing list