[Us] Fwd: Коледно почистване на Лаба

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Dec 14 23:05:02 EET 2016


On Wed, 14 Dec 2016 22:13:32 +0200,
Vladimir Vassilev wrote:
> 
> Момци и Пав, Благо си събира в момента всички неща и каза, че ще се изнася от
> Лаба, защото са му изхвърляни неща без да бъде информиран и докато е бил в
> командировка, което подсказва, че не е било възможно да си ги събере.  Някой
> може ли да даде друга гледна точка или да обясни какво точно се случва, понеже
> това е втори активен член на Лаба, който се изнася заради чистката, и почва да
> ме притеснява дали няма да останем без хора в стремежа да ни е подредено.

Покрай пръснатите в хаквариума хранителни отпадъци, мръсна посуда и
счупени/стари платки и уреди, по погрешка изглежда сме изхвърлили и платка,
която му е била нужна.

От моя гледна точка – тази платка е била неприбрана, ненадписана и по нищо не е
изглеждала стойностна или част от нечий проект. В противен случай сме щели да я
оставим.

От гледна точка на правилника – имаме си точка едно в секция хигиена – „Всеки
посетител на Лаба е длъжен да оставя Лаба в състоянието, в което го е заварил
или по-добро.“ Ако това правило е било спазено – в частност от Благо и като цяло
от хората, използвали хаквариума – платката е нямало да бъде изхвърлена.

Като цяло, ситуацията ми е неприята, особено при положение, че наистина
прегледахме вещ по вещ всичко в хаквариума и отделихме за изхвърляне само
нещата, които ни изглеждаха очевидно непотребни.


More information about the Us mailing list