[Us] Звукозаписното в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Dec 22 10:18:10 EET 2016


То е това, другото е да се разпишете в тетрадката, че сте чели
правилника и сте съгласни с него. Тетрадката е на бюрото на Владо
някъде, т.е. издирете го някой път и го накарайте да ви я даде за малко.

(и честито ви членство:) )

On Thu, 22 Dec 2016 05:47:17 +0000
Anton Stoychev <anton at stoychevart.com> wrote:

> Добро утро.
> 
> Ще вземем да преведем просто към банковата сметка дадена сума.
> 
> Но, Тодор (по който беше с мен)  обмисля някакъв пълен пакет, от типа
> на това, което една наша колежка (Йоана) си е взела наскоро след като
> ѝ препоръчаме.
> 
> This is just FYI.
> 
> Четвъртъко-поздрави,
> Тони
> 
> On Mon, 19 Dec 2016, 20:55 Anton Stoychev, <anton at stoychevart.com>
> wrote:
> 
> > Беше супер. Колко ни струват 2 абонамента? Абонираме се!
> >
> > Т.
> >
> > 2016-12-14 18:15 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> >
> > Утре людете от Rails Girls си правят коледна вечеринка, ще можеш да
> > изтестваш звукоизолационните качества на помещението двупосочно.
> >
> > Лека и до утре!
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475 <088%20544%208475>
> > http://initlab.org
> >
> > 2016-12-14 17:14 GMT+02:00 Anton Stoychev <anton at stoychevart.com>:
> >
> > Днес, до. късно ще съм на бачкане. Утре ще пробвам към лаба. Нямам
> > очаквания и ако утре няма никой, - туй то, късмет. Иначе знам къде
> > е лаба :), знам и телефона, имам и техника. Просто стая нямам със
> > звукоизолация :)
> >
> > Лека сряда вечер,
> > Тони
> >
> > On Wed, 14 Dec 2016, 15:05 Vladimir Vassilev, <vloo at initlab.org>
> > wrote:
> >
> > Днес ще има хора до горе-долу 9, предполагам. Звънни ми, ако има
> > нещо!
> >
> > Имай предвид, че нямаме спретната никаква инфраструктура в
> > студиото, тъй че ще си изцяло със собствена техника, понеже дори и
> > да има някаква налична, тя е завряна някъде по кутии и шкафове в
> > момента.
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475 <+359%2088%20544%208475>
> > http://initlab.org
> >
> > 2016-12-14 12:30 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> >
> > Ами тая вечер трябва да има хора, та няма да е проблем. На сайта има
> > един телефон, дето отваря вратата, самия лаб предполагам знаеш къде
> > е?
> >
> > On Wed, 14 Dec 2016 07:05:45 +0000
> > Anton Stoychev <anton at stoychevart.com> wrote:
> >  
> > > Пингвам. Дайте идея как може да се ползва вечер. Ако записите
> > > станат окей ще идвам ~4-5 пъти месечно, все вечерно, и ще съм
> > > членски-внос допринесител :).
> > >
> > > Будна сряда,
> > > Тони
> > >
> > > On Mon, 12 Dec 2016, 20:55 Vasil Kolev, <vasil at ludost.net> wrote:
> > >  
> > > > Здрасти,
> > > >
> > > > В момента няма график, понеже няма особено ползване на стаята.
> > > > Мисля, че сме я поизпразнили (преди нямаше много място вътре),
> > > > и по принцип може да се ползва, само трябва да се види за
> > > > конкретния ден има ли някой там.
> > > >
> > > > Едно количество хора записани тук са там вечерно време, нека си
> > > > кажат :0
> > > >
> > > > On Mon, 12 Dec 2016 19:28:56 +0200
> > > > Anton Stoychev <anton at stoychevart.com> wrote:
> > > >  
> > > > > Здравейте,
> > > > >
> > > > > Владо ме насочи към този мейл. Може ли да споделите как стоят
> > > > > нещата със звукозаписната стая в лаба? Има ли график? Трябва
> > > > > ли да се book-ва? Има ли как след 7 часа вечер да се о
> > > > >
> > > > > Ще ми се да пробвам, всъщност аз и още 1 младеж, да запишем
> > > > > един аудио откъс. Имаме си микрофон, просто ни е интересно
> > > > > как ще се получи в подготвена за целта стая.
> > > > >
> > > > > Понеделнишки поздрави,
> > > > > Антон  
> > > >
> > > >  
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >
> >
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20161222/e051c10d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list