[Us] Промяна на менюто и зареждане на лавката

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Jul 2 19:14:39 EEST 2016


On Fri, 1 Jul 2016 23:03:14 +0300
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> Здрастуйте,
> 
> Понеже https://github.com/initLab/initLab/issues/129 породи някаква
> дискусия с крокодилестия, и той има резерви към обновяването наменюто,
> айде дайте си input-а.
> 
> Аз лично смятам че е добре да запитаме мембърите какво биха искали, да
> отсеем каквото няма да е viable и след това да се вземе някакво
> количество като за тест.
> 

Добрутро,

sry, че чак сега отговарям (спах), ама да не оставям въпроса на Марио
да виси.

Казах на Марио, че е проблем следното (след като видях списъка) - не ми
изглежда добре за бюджета ни, понеже не е ясно каква част от това ще
може да се изкупи, преди да се е развалило, понеже реално не знам колко
ще е връзката м/у това какво хората им се вижда да има добре и това,
което биха си взели. Има и някакви там логистични проблеми (нови цени,
дали всичко може да се продава на дискретни единици, кое къде ще стои и
т.н.), но те са решими.

Дискусиите ни преди по темата например за нещо, което става за ядене и
не е кроасан (т.е. сандвичи или нещо подобно) все стигаха до момента, в
който не знаехме кое ще да е това нещо.

Нямам идея за по-скъпите бири как ще се продават, също така.

И понеже не съм меродавен по темата, помолих Марио да пише тука и да
изясним дали/как има смисъл :) Поне според мен ако правим нещо такова,
би трябвало да е с малко, т.е да речем 1/2 item-а и да видим как ще се
движат, и на всяко зареждане да решаваме за някой нов item и дали някой
от тия се търси достатъчно.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160702/24bf52a0/attachment.sig>


More information about the Us mailing list