[Us] Липсващи фийчъри по фауна

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Sun Jul 3 00:44:03 EEST 2016


On Sat, 02 Jul 2016 23:21:55 +0300,
Венцислав Атанасов wrote:
> 
> На мен ми идват някакви лоши мисли, като например пренаписване на фауната на
> по-разпространен език за програмиране, за да може повече хора да се включат в
> разработката, без да се налага да учат Руби на Релси.

Не мога да подкрепя мотивът за пренаписване. Хората, които искат да се включат,
ще трябва да могат да се ориентират във фреймурка на приложението. Дали е някой,
който аз знам или някой, който ти знаеш, е все едно – останалите най-вероятно
трябва да придобият поне базови познания, за да допринасят.

> За фреймуърк мога да предложа Laravel. Той е MVC, с MIT лиценз и има 2 версии -
> Laravel и Lumen. Първата е за уебсайтове, втората е за REST API-та. Идеята ми е
> core-а да е на Lumen, да предлага апи за аутентикация и изобщо да обслужва целия
> бекенд, а фронтенд частта да си комуникира директно с апи-то през уеб браузъра.

Не мога да подкрепя интеграцията на система, написана на фреймуърк с по-малък
адопшън и общество (следователно по-малко изпитана, по-зле поддържана и с
по-бедна, ако такава изобщо съществува, екосистема) от
досегашния[0][1][2][3][4][5][6].

Не мога да се включа с труд в пренаписването, защото не виждам смисъл да уча нов
фреймурк, който на пръв поглед няма преимущества пред Rails.

Дори ако става дума за извличане на API-only приложение и разбиване на
монолитната fauna на отделни микро услуги (за което Васил каза какво си мисли, а
аз бих препоръчал да хвърлите едно око на [7]), вчера рилийснатия Rails 5 вече
го поддържа[8] след сливане на дългогодишния и изпитан Rails::API проект.

> Какво мислите за тази идея?

Не.

Като цяло идеята ми звучи като да мигрираш приложение от PostgreSQL на MongoDB,
защото повече хора знаят JS от SQL.

Ако броят затворени PR-и може да се използва като метрика за големина и участие
на обществото, ето за сравнение:

[0] https://github.com/larave/laravel/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[1] https://github.com/laravel/lumen/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[2] PR-и, откакто Rails е в github: https://github.com/rails/rails/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[3] https://github.com/django/django/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[4] Вече не толкова микрофреймуърк на Ruby https://github.com/sinatra/sinatra/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[5] Същински микрофреймуърк на Ruby https://github.com/hanami/hanami/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[6] Микрофреймуърк на Rust https://github.com/iron/iron/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed
[7] https://m.signalvnoise.com/the-majestic-monolith-29166d022228#.qus5kbpgz
[8] http://edgeguides.rubyonrails.org/api_app.html
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP Digital Signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20160703/21ef3fac/attachment.sig>


More information about the Us mailing list