[Us] domain-а initlab.org

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Aug 14 18:19:37 EEST 2017


On 08/14/2017 04:47 PM, Vasil Kolev wrote:
> Добрутро, УС Ей-сега се разбра, че домейна още стои при Коко (който ще
> смени каквото трябва, че си размествам nameserver-ите), и се появи
> въпроса дали и да не му преместим някъде регистрацията при нас. Аз
> ползвам easydns, но вероятно най-добрия вариант е да е някъде при
> Владо, ако има някой любим registrar. Мнения/предложения?

Аз съммного за домейна да си е при нас или поне контрола над него :)
Ползвам dynadot и са ок.


More information about the Us mailing list