[Us] Влизането в лаба затруднено

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Aug 23 15:13:25 EEST 2017


On Tue, 22 Aug 2017 22:30:00 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Добър вечер, добри хора,
> 
> Поради отпадане на захранването на контрола на вратата по начин, по
> който не можем да оправим, в момента нямаме нормален достъп до лаба.
> Който ще ходи утре сутрин (23.08) да знае, че може да не може да си
> отвори. Ще гледаме да решим максимално бързо проблема.

Проблемът беше решен днес около 14:00, вече може да се влиза по
нормалния начин.

Идваше от това, че около един ремонт бяха местени кабели около вратата,
един бушон е бил свален и системата за контрол на ключалката е останала
без ток. Тя има огромна батерия, съответно е издържала няколко дни, и
е спряла точно като няма никой в лаба.

Ако някой може да помогне да изкараме от батерията/захранването някакви
данни, които да влязат в едно PI и да можем за следващия път да усетим
по-отрано тая ситуация, нека се обади, схемите на нещото са някъде из
github.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170823/72d224cf/attachment.sig>


More information about the Us mailing list