[Us] Новогодишен подкаст

Mario Mishev mario at ludost.net
Thu Dec 21 14:08:45 EET 2017


On 12/21/2017 10:36 AM, Vasil Kolev wrote:
> Идеята ми беше да го направим в четвъртък, по време на LAN партито
> (около 7), така можем да имаме и малко фон.

Азсъм за, но мога да се включа за около 30 мин, а Крокодила иска да е 1
час цялото нещо. Не знам дали имаме толкова материал за покриване. Някой
да има мисли по въпроса?

Поздрави,

Марио


More information about the Us mailing list