[Us] Достъп до AP

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Feb 8 23:18:25 EET 2017


AP-тата се флашват постоянно. Не мога да се занимавам всеки път, когато ги
префлашвам да компилирам и настройвам рандъм неща по тях. Ако AP ще се
ползва с тази цел, то всичко допълнително сложено на него, трябва да е
пакетирано, така че да мога да го добавя в билда на фърмуера.

LEDE идва с вградено JSON-RPC API, което има следния метод
https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/openwrt/luci/master/documentation/api/modules/luci.sys.html#call

2017-02-08 23:00 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> On Wed, 8 Feb 2017 22:23:33 +0200
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
>
> > Здравейте,
> >
> > Може ли да ми дадете достъп до AP-то в Рубито, за да си закача към
> > него на USB устройство, което да праща команди към климатика в
> > помещението? Сорс кода на приложението се намира тук:
> > https://github.com/user890104/hidapi/blob/own-changes/ir_tx_
> cli/ir_tx_cli.c
> >
>
> А то как точно ще се достъпва, това изглежда като просто нещо command
> line, което нещо друго го вика. Ще се връзва ли някоя система до него,
> ще може да се вика на ръка от двама човека, или?
>
> (по темата за random неща по AP-тата оставям да каже Петко, щото той е
> поел да се грижи за тях)
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170208/02d9aa1b/attachment.html>


More information about the Us mailing list