[Us] Политически истории

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Jan 3 12:08:56 EET 2017


За много години!

Чисто хипотетично питане: конфликт на интереси ли е членуването на член на
УС или дори председателя в политическа партия? Не успях да намеря текст в
устава ни, нито в правилника или из другите документи, който да декларира
такова нещо, нито пък в закона за неправителствените организации, обаче
въпреки това ми се струва, че не е добра идея.

Някой с конкретна информация или лично мнение по въпроса?

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170103/3e293702/attachment.html>


More information about the Us mailing list