[Us] Политически истории

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Jan 3 12:32:19 EET 2017


По нашия правилник няма такива неща.

Само за членуване в партия няма начин да има някакво ограничаване, може
само ако заемаш някаква длъжност, свързана с това (депутат или нещо
такова). Мисля, че има голям шанс да е противозаконно да дискриминираш
на база политическа принадлежност.

По заемане на длъжност в държавата и т.н. вече може да е, но от страна
на държавата, т.е. ако си някъде, където се определят субсидии за
НПО-та, например.

Друг момент, който съм виждал е че някои хора, които спонсорират
openfest специално питат дали някой от управителното тяло е политически
обвързан с управлението (т.е. дали реално заема пост), понеже това за
тях е kickback/корупция. Това може да представлява проблема, ако някой
такъв случайно иска да даде пари на лаба.

п.с. понеже предполагам коя е партията, каква е точно ситуацията там,
щото май в тоя лист може да има и други заинтересувани?

On Tue, 3 Jan 2017 12:08:56 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> За много години!
> 
> Чисто хипотетично питане: конфликт на интереси ли е членуването на
> член на УС или дори председателя в политическа партия? Не успях да
> намеря текст в устава ни, нито в правилника или из другите документи,
> който да декларира такова нещо, нито пък в закона за
> неправителствените организации, обаче въпреки това ми се струва, че
> не е добра идея.
> 
> Някой с конкретна информация или лично мнение по въпроса?
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170103/061cc397/attachment.sig>


More information about the Us mailing list