[Us] Печалбата от лавката

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jan 5 20:24:43 EET 2017


... Има денонощен до лаба? Къде, тва можеше да е животоспасяващо :)

Иначе, остава въпросът защо е така това с печалбата. Не знам струва ли
си да се прави засичане, да речем един месец да се гледа колко расте
касичката и колко намалява стоката, за да се види кое/как/по кое време
се забравя, или просто да го downscale-нем до бира и мате.

За outsource - не знам кой можем да навием за такова нещо, особено при
текущите ни резултати.


On Thu, 5 Jan 2017 18:42:04 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Марио, точно дребните разядки са тези, които хората забравят да си
> платят в пристъпа на глад и мор. Предполагам, без да имам
> доказателства. Бих предпочел да оставим хората да ходят до
> денонощния, ако толкова закъсат, на Козлодуй е, а е студено само
> зимата.
> 
> Крайното решение може да го вземе зареждащия, но даже бих предложил да
> "outsource"-нем услугата - някой да се занимава с колкото си иска
> стока към Лаба и да прибира ХХ% от печалбата, а другата да оставя за
> Лаба, като просто ще трябва да е съвестен, за да не цака предвид
> липсата на отчетност.
> 
> Петко, защитените видове нямат отстъпка или друга привилегия,
> свързана с това, която да отпадне, така че не ги засяга по начин,
> различен от останалите обитатели. Така поне си мисля.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-01-05 18:27 GMT+02:00 Mario Mishev <mario at ludost.net>:
> 
> > Аз съм съгласен да се оставят мате-то, бирата и
> > чая и да се разкарат другите неща, само бих
> > предложил да оставим и малко вафли или кроасани
> > за закъсали по нощите лабъри.
> >
> > Поздрави,
> > Марио
> >
> >
> > On 01/05/2017 05:56 PM, Petko Bordjukov wrote: 
> > > Звучи ми напълно обосновано. Допълнително – ако някой желае да има
> > > нещо за хапване за някое събитие, може да се уговори да зареди.
> > >
> > > Жло, защитените видове биха ли били файн с предложението ти?
> > >
> > > 2017-01-05 11:32 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org
> > > <mailto:vloo at initlab.org>>:
> > >
> > >   Привет,
> > >
> > >   За 2016 са сипани 5329.57 лева за стока, а до края на
> > > годината са реализирани продажби от лавката на стойност 5374.13
> > > лева. В момента има стока за около 500 лева, която предстои да
> > > бъде изконсумирана.
> > >
> > >   За 2015 са похарчени 4973.79 лева, а продажбите са 5325.38.
> > > Това са 352 лева печалба.
> > >
> > >   За 2014 са похарчени 3974.27 лева, а продажбите са 4522.73.
> > > Това са 548 лева печалба.
> > >
> > >   С други думи - нямаме съществена промяна в печалбата на
> > > Лавката, въпреки увеличението на продажбите с над 1000 лева.
> > >
> > >   Имате ли разсъждения по темата? Вече не се занимавам толкова
> > > много с цялото нещо, но като че ли ми се струва смислено да
> > > ограничим пазаруването до бира, мате и чай, а всичко останало
> > > хората да си носят и осигуряват сами. По-малко ще прилича кухнята
> > > на магазин, по-малко боклуци ще се ядат, когато хората ги мързи
> > > да излезнат навън, и по-малко ще се занимаваме с шопинга, защото
> > > бирата може да се пазарува веднъж на 3 месеца, примерно.
> > >
> > >   По-здрави,
> > >
> > >   Vladimir Vassilev
> > >   root @ init Lab
> > >   +359 885 448475 <tel:088%20544%208475>
> > >   http://initlab.org <http://initlab.org/>
> > >
> > >   _______________________________________________
> > >   Us mailing list
> > >   Us at initlab.org <mailto:Us at initlab.org>
> > >   http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > >   <http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us>
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> > 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170105/f775e86d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list