[Us] Виртуална среща на УС

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Jan 10 17:37:43 EET 2017


За 20:45 има ли проблем? Владо, останалите?

On Tue, 10 Jan 2017 16:08:59 +0200
Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:

> Аз *мога* в неделя следобед. В 20:00 в неделя обаче има вероятност
> тъкмо да пристигам на автогарата в София. Ако го отбутнем за 20:30,
> почти сигурно ще мога.
> 
> 2017-01-10 15:52 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > Според doodle, вариантът целия УС да се събере е на 20ти. Друг
> > вариант е ако Петко може в неделя следобед или Владо в неделя
> > вечерта, има ли някакъв шанс да ви се промени разписанието, или да
> > пиша 20ти?
> >
> > On Mon, 9 Jan 2017 23:12:41 +0200
> > Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
> >  
> > > Здравейте на всички,
> > >
> > > Поради туй че отдавна не сме си правили среща на УС и поради
> > > ужасното време, който иска е добре дошъл на виртуална среща чрез
> > > Mumble (https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page).
> > >
> > > Имаме си doodle в който е добре да се запишете:
> > > http://doodle.com/poll/2e4dvsw37p4pxrz2
> > >
> > > Настройки за Mumble -
> > > Server: marla.ludost.net
> > > Port: default (64738)
> > > Username: по ваш избор
> > >
> > > Дневния ред на УС ще е приблизително следния:
> > >
> > > 1. Студа в лаба, пребиваването там и организирането на event-и
> > >
> > > 2. GitHub issues
> > >
> > > 3. Разни
> > >
> > >
> > > Поздрави в големия студ,
> > >
> > > Марио
> > >  
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170110/843aeb5e/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list