[Us] Виртуална среща на УС

Mario Mishev mario at ludost.net
Tue Jan 10 17:41:31 EET 2017


Няма проблем от моя страна


On 01/10/2017 05:37 PM, Vasil Kolev wrote:
> За 20:45 има ли проблем? Владо, останалите?
>
> On Tue, 10 Jan 2017 16:08:59 +0200
> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
>
>> Аз *мога* в неделя следобед. В 20:00 в неделя обаче има вероятност
>> тъкмо да пристигам на автогарата в София. Ако го отбутнем за 20:30,
>> почти сигурно ще мога.
>>
>> 2017-01-10 15:52 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
>>
>>> Според doodle, вариантът целия УС да се събере е на 20ти. Друг
>>> вариант е ако Петко може в неделя следобед или Владо в неделя
>>> вечерта, има ли някакъв шанс да ви се промени разписанието, или да
>>> пиша 20ти?
>>>
>>> On Mon, 9 Jan 2017 23:12:41 +0200
>>> Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
>>>  
>>>> Здравейте на всички,
>>>>
>>>> Поради туй че отдавна не сме си правили среща на УС и поради
>>>> ужасното време, който иска е добре дошъл на виртуална среща чрез
>>>> Mumble (https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page).
>>>>
>>>> Имаме си doodle в който е добре да се запишете:
>>>> http://doodle.com/poll/2e4dvsw37p4pxrz2
>>>>
>>>> Настройки за Mumble -
>>>> Server: marla.ludost.net
>>>> Port: default (64738)
>>>> Username: по ваш избор
>>>>
>>>> Дневния ред на УС ще е приблизително следния:
>>>>
>>>> 1. Студа в лаба, пребиваването там и организирането на event-и
>>>>
>>>> 2. GitHub issues
>>>>
>>>> 3. Разни
>>>>
>>>>
>>>> Поздрави в големия студ,
>>>>
>>>> Марио
>>>>  
>>>  More information about the Us mailing list