[Us] Виртуална среща на УС

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jan 11 12:59:18 EET 2017


Понеже няма други изказали се - 20:45 в неделя вечерта УС на initlab,
online през mumble. Ако някой иска да се тества как му работи да ми
пише и ще се закача да си говорим :)

On Tue, 10 Jan 2017 17:41:31 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> Няма проблем от моя страна
> 
> 
> On 01/10/2017 05:37 PM, Vasil Kolev wrote:
> > За 20:45 има ли проблем? Владо, останалите?
> >
> > On Tue, 10 Jan 2017 16:08:59 +0200
> > Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
> >  
> >> Аз *мога* в неделя следобед. В 20:00 в неделя обаче има вероятност
> >> тъкмо да пристигам на автогарата в София. Ако го отбутнем за 20:30,
> >> почти сигурно ще мога.
> >>
> >> 2017-01-10 15:52 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> >>  
> >>> Според doodle, вариантът целия УС да се събере е на 20ти. Друг
> >>> вариант е ако Петко може в неделя следобед или Владо в неделя
> >>> вечерта, има ли някакъв шанс да ви се промени разписанието, или да
> >>> пиша 20ти?
> >>>
> >>> On Mon, 9 Jan 2017 23:12:41 +0200
> >>> Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
> >>>    
> >>>> Здравейте на всички,
> >>>>
> >>>> Поради туй че отдавна не сме си правили среща на УС и поради
> >>>> ужасното време, който иска е добре дошъл на виртуална среща чрез
> >>>> Mumble (https://wiki.mumble.info/wiki/Main_Page).
> >>>>
> >>>> Имаме си doodle в който е добре да се запишете:
> >>>> http://doodle.com/poll/2e4dvsw37p4pxrz2
> >>>>
> >>>> Настройки за Mumble -
> >>>> Server: marla.ludost.net
> >>>> Port: default (64738)
> >>>> Username: по ваш избор
> >>>>
> >>>> Дневния ред на УС ще е приблизително следния:
> >>>>
> >>>> 1. Студа в лаба, пребиваването там и организирането на event-и
> >>>>
> >>>> 2. GitHub issues
> >>>>
> >>>> 3. Разни
> >>>>
> >>>>
> >>>> Поздрави в големия студ,
> >>>>
> >>>> Марио
> >>>>    
> >>>    
> 
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170111/ce3d1bdc/attachment.sig>


More information about the Us mailing list