[Us] (сравнително спешно) събитието в събота

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Jan 12 13:23:39 EET 2017


Ще ходят някакви деца в лаба, и тая вечер има и релси. Тоя въпрос така
и така ще го говорим на срещата на УС, ама ще е късно тогава, та какво
ще кажете климатикът в лекционната да се пусне от днес/утре и да работи
през цялото време, че да докара поне на лекционната човешка
температура, и може би една конвекторна печка в кухнята (щото и там ще
се ходи доста)? Мисля, че за 20тина часа може да се оправи малко
ситуацията, комбинирано с планираното "затопляне" в петък.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170112/afcfd2f7/attachment.sig>


More information about the Us mailing list