[Us] Попълнен формуляр за hacker help

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Jan 20 11:06:12 EET 2017


Момци, аз ще ѝ отговоря ако никой друг не държи да направи това. Дали
можете да изтриете писмото ѝ от публичния архив, понеже ми се струва малко
нещо като твърде чувствително инфо, пък колкото и да е не за нашия формуляр?

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2017-01-20 4:41 GMT+02:00 WordPress <us at initlab.org>:More information about the Us mailing list