[Us] Пожарогасители

Mario Mishev mario at ludost.net
Sun Jan 22 01:40:59 EET 2017


On 01/21/2017 10:54 PM, Vasil Kolev wrote:
> On Sat, 21 Jan 2017 22:48:24 +0200
> Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:
>
>> Пак съм аз:D
>>
>> Докато чистех днес видях че пожарогасителя в работната стая показва че
>> не е в изправност, на лепенката му е отбелеязано че последно е
>> проверяван 2014 и че трябва да се провери 2015.
>>
>> Другия пожарогасителдето е до рака на стълбището не му се чете кога е
>> произведен и до кога важи, та го считам за dead.
>>
>> С оглед на горепосоченото предлагам да си закупим нови пожарогасители.
>>
> Digger-а е експерта по въпроса, искаш ли да го питаш на ИББ?
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us

Щом смяташ че той ще е of help, ok.More information about the Us mailing list