[Us] Приютяване на безплатни курсове по английски

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Thu Jun 22 16:24:00 EEST 2017


Яко, одобрявам.

2017-06-22 16:05 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> Привет,
>
> С мен се свърза моя позната, която е започнала организирането на интензивни
> курсове по английски, които са безплатни за участниците, а преподавателите
> са доброволци от Щатите, които ще висят в България до края на август. Всяко
> занятие ще е по 3 часа, като в идеалния случай ще се правят всеки ден, а при
> наличие на достатъчно голям интерес, биха водили групи и сутрините (9 до
> 12). Искат да започнат август месец, като за момента имат една уговорена
> група на едно НПО, която ще бъде за 12 поредни дни. Групите ще бъдат с не
> повече от 8 души + лектор.
>
> Има ли нещо, което да ви притеснява или което да смятате, че трябва да
> уговорим предварително, за да приемем молбата им за приютяване на тези
> занятия? Момичето дойде до Лаба и много хареса релсовата стая, смята, че ще
> им свърши идеална работа и не държат да се настанят в лекционната, което
> значи, че няма да бъдем блокирани от възможността за организиране на други
> събития междувременно.
>
> Очаквам мнението ви, за да знам какво да ѝ кажа.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>


More information about the Us mailing list