[Us] Курсовете на mampir

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Mar 5 14:02:55 EET 2017


Преди говореше с мен да му ги добавям, можем да го викнем на следващия
УС да го разпитаме :)

On Sun, 5 Mar 2017 13:49:32 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Курс или частен урок? Ако се занимава самосиндикално с някого е окей,
> ако е с група от хора и той им преподава - тогава е на ръба. Реално
> спокойно всеки може да дойде в помещението, където провежда той
> заниманията, та реално не пречи да са там като група от хора,
> занимаващи си се с нещо самосиндикално. Ако, обаче, той събира пари
> за този курс, без да плаща такса на Лаба за това, нещата вече отиват
> оттатък приемливото.
> 
> Тъй поне си мисля аз.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-03-05 13:24 GMT+02:00 Mario Mishev <mario at ludost.net>:
> 
> > Здравейте,
> >
> > Днес за пореден път Мартин Сотиров (mampir) провежда курс в лаба
> > който не е описан в календара. Вече са му правени забележки за това
> > поне 2 пъти само от мен.
> >
> > Въпроса ми е има ли смисъл да се опитваме да му напомняме си описва
> > ивентите или трябва да се предприеме нещо друго?
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170305/aae01f55/attachment.sig>


More information about the Us mailing list