[Us] Търсене на помощ от произволен тип

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Mar 8 17:12:18 EET 2017


On Wed, 8 Mar 2017 17:04:15 +0200
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> On 03/08/2017 04:59 PM, Vladimir Vassilev wrote:
> > Някакъв тип писал на Сашо, понеже неговата поща намерил на сайта на
> > Лаба. Ето и писмото:
> >
> >   ---------- Forwarded message ----------
> >   From: *Andrey Manev* <amanev3 at gmail.com
> > <mailto:amanev3 at gmail.com>> Date: 2017-03-01 18:21 GMT+02:00
> >   Subject: Нужда от помощ
> >   To: alexander.dorn at gmail.com <mailto:alexander.dorn at gmail.com>
> >
> >   Здравейте,
> >   Можете ли да ми помогнете за следния проблем - от мое име са
> >   публикувани лъжи, глупости, клевети в един сайт, който е пуснат
> > на автопилот и никой не го поддържа или цензурира, затова и там
> > всеки може да пише лъжи, да хейтва и вреди безнаказано.
> >   Искам истината и справедливостта да възтържествуват и или да се
> >   дифейсне текста написан там уж от мое име или да се изтрие
> > форума или направо целия безумен сайт.
> >   Готов съм да платя за помощта.
> >   Можете ли да ми помогнете?
> >   Благодаря.
> >   Best rgds,
> >   Andrey
> >
> >
> > Какво мислите по въпроса?
> >
> >
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us 
> 
> Не разбирам какво общо имаме ние с това, няма ли институции които се
> занимават с такива неща? И без повече информация кой е този и кой е
> сайта, не мога да кажа.
> 
> Поздрави,
> 
> Марио

Лабът не се занимава с незаконна дейност, това, което човекът иска е
точно такова. Явно трябва да му се обясни какво е хакер.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170308/0ccb9a0a/attachment.sig>


More information about the Us mailing list