[Us] Търсене на помощ от произволен тип

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Wed Mar 8 17:13:45 EET 2017


Аз взех да се чудя дали не трябва на страницата за контакти да сложим един
голям надпис, който гласи, че не се занимаваме с такъв тип хакване... Не за
първи път получаваме подобен въпрос (макар че предният път не беше по
електронна поща, а наживо в лаба).

On Wed, 8 Mar 2017 16:59:26 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Някакъв тип писал на Сашо, понеже неговата поща намерил на сайта на Лаба.
> Ето и писмото:
> 
> ---------- Forwarded message ----------
> > From: Andrey Manev <amanev3 at gmail.com>
> > Date: 2017-03-01 18:21 GMT+02:00
> > Subject: Нужда от помощ
> > To: alexander.dorn at gmail.com
> >
> > Здравейте,
> > Можете ли да ми помогнете за следния проблем - от мое име са публикувани
> > лъжи, глупости, клевети в един сайт, който е пуснат на автопилот и никой не
> > го поддържа или цензурира, затова и там всеки може да пише лъжи, да хейтва
> > и вреди безнаказано.
> > Искам истината и справедливостта да възтържествуват и или да се дифейсне
> > текста написан там уж от мое име или да се изтрие форума или направо целия
> > безумен сайт.
> > Готов съм да платя за помощта.
> > Можете ли да ми помогнете?
> > Благодаря.
> > Best rgds,
> > Andrey
> 
> 
> Какво мислите по въпроса?
> 
> 
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170308/1f6f3bc2/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list