[Us] Купуване на проектор

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Mar 10 11:12:42 EET 2017


Ей я фахтурата, преведох още 114 лева на Лаба и с това за Штрак се водят 3
месеца по 250, а на Лаба разход 636 лева за проектора.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2017-03-10 10:21 GMT+02:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:

> То няма да се осчетоводява от страна на Лаба, само от страна на Штрак си
> го пишем за разход и съответно два месеца не си плащаме наем, а третия ще
> го доплатим според разликата. Фактурата ще я пратя тук, когато го поръчам и
> платя.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475 <+359%2088%20544%208475>
> http://initlab.org
>
> 2017-03-10 10:19 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
>
>> On Fri, 10 Mar 2017 10:17:16 +0200
>> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>>
>> > Мараба, джанъмове,
>> >
>> > Проектора още днес мога да го поръчам и платя. Въпросите са:
>> >
>> >    - Взели ли сте предвид, че няма VGA порт?
>> >    - Нещо против да го взема от името на Штрак, като с това ще спестя
>> > на Лаба ДДС-то?
>> >    - Претенция за сайта, от който да (не) поръчам нещото?
>>
>> - http://www.benq.com/product/projector/mx528/specifications/ - пише, че
>>   има D-SUB (което е VGA), т.е. има си.
>>
>> - ако може да се осчетоводи, аз съм ок.
>>
>> - не, никой не се нави да ни даде подкуп.
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170310/e99d2dc1/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 170310_altech-projector_760.pdf
Type: application/pdf
Size: 53136 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170310/e99d2dc1/attachment-0001.pdf>


More information about the Us mailing list