[Us] Купуване на проектор

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Mar 10 10:21:16 EET 2017


То няма да се осчетоводява от страна на Лаба, само от страна на Штрак си го
пишем за разход и съответно два месеца не си плащаме наем, а третия ще го
доплатим според разликата. Фактурата ще я пратя тук, когато го поръчам и
платя.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2017-03-10 10:19 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> On Fri, 10 Mar 2017 10:17:16 +0200
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Мараба, джанъмове,
> >
> > Проектора още днес мога да го поръчам и платя. Въпросите са:
> >
> >    - Взели ли сте предвид, че няма VGA порт?
> >    - Нещо против да го взема от името на Штрак, като с това ще спестя
> > на Лаба ДДС-то?
> >    - Претенция за сайта, от който да (не) поръчам нещото?
>
> - http://www.benq.com/product/projector/mx528/specifications/ - пише, че
>   има D-SUB (което е VGA), т.е. има си.
>
> - ако може да се осчетоводи, аз съм ок.
>
> - не, никой не се нави да ни даде подкуп.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170310/d7030be9/attachment.html>


More information about the Us mailing list