[Us] Fwd: CodingKids

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Fri Mar 24 09:50:07 EET 2017


На мен ми се струва супер. Сипи го в календара само :)

On Fri, 24 Mar 2017 09:16:49 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Преди бяха coder dojo и събитията им бяха безплатни, а сега жената си
> води нейна платена инициатива.
> 
> Ще протече курс по билкарство, за който лекциите ще се случват в
> Лаба, и с другаря се разбрахме по 50 лева на лекция, понеже курсът му
> се състои от супер-много други неща и е много трудно да се изчисли
> 30% от таксата, предвид че имат лабораторни занимания, полева
> практика из планината и посещения в БАН.
> 
> 50 лева на 2-3 часово занятие как ви се струва?
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-03-23 15:04 GMT+02:00 Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com>:
> 
> > Алтернативно, може инит Лаб да изразява подкрепата си за дадено
> > събитие като намали таксата за провеждането му.
> >
> > 2017-03-23 14:56 GMT+02:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> >  
> >> Ами може да е нещо като "30% или X лв, което излезе по-малко", т.е.
> >> някаква горна граница (като може да е около 100-200лв). Не знам
> >> преди колко им е излязло, но ако са били съгласни тогава, що да не
> >> се съгласят и сега?
> >>
> >> On Thu, 23 Mar 2017 14:36:48 +0200
> >> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >>  
> >> > Тая жена организираше заниманията с децата януари месец. Каква
> >> > цена да ѝ обявим? Не е първото питане за платено събитие, 30-те
> >> > процента отблъскват някои хора, а другото е, че трудно можем да
> >> > следим дали и колко пари се взимат за събитията.
> >> >
> >> > Мнения?
> >> >
> >> > Vladimir Vassilev
> >> > root @ init Lab
> >> > +359 885 448475
> >> > http://initlab.org
> >> >
> >> > ---------- Forwarded message ----------
> >> > From: <milena at promom.eu>
> >> > Date: 2017-03-22 9:22 GMT+02:00
> >> > Subject: CodingKids
> >> > To: "vloo at initlab.org" <vloo at initlab.org>
> >> >
> >> >
> >> > Здравей Владо,
> >> >
> >> > Моля да проверите заетостта на залата за следните дати и
> >> > потвърдите възможност за ползване:
> >> >
> >> > 22 април
> >> >
> >> > 13, 20, 27 май
> >> >
> >> > От 10.30 до 12 часа. /+/- половин час не е проблем
> >> >
> >> > Трябват ми за работилници по Scratch с деца.
> >> >
> >> > Моля да предложите и финансови условия, ако има промяна на тези,
> >> > за които сме говорили
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > Поздрави
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > Милена Радева
> >> > 0888 705 985
> >> > www.promom.eu
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > ------------------------------
> >> > [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
> >> >
> >> > Този имейл е проверен за вируси от Avast.
> >> > www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>  
> >>
> >>
> >> _______________________________________________
> >> Us mailing list
> >> Us at initlab.org
> >> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>
> >>  
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170324/03dceb27/attachment.sig>


More information about the Us mailing list