[Us] Нови въртящи столове и подрязване на краката на масата(масите) в лекционната

Mario Mishev mario at ludost.net
Thu Mar 30 22:23:14 EEST 2017


On 03/30/2017 05:42 PM, Vasil Kolev wrote:
> Sry, мислех да пиша отговор и забравих. Аз изкарвам някакво време на
> тия маси и не откривам никакъв проблем, а съм по-нисъм от Ружи и
> Владо. Мисля, че и предния път изводът беше, че не е проблем
> височината на масите. +1 за финансовия момент.

Аз също нямам спомени да са ми били неоудобни масите и столовете.

Що се отнася за финансите, явно не му е сега времето на товаor ever for
that matter :D

Поздрави,

Марио
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xCB774E1A.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 12982 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170330/0eb0bdb5/attachment.key>


More information about the Us mailing list