[Us] Нови въртящи столове и подрязване на краката на масата(масите) в лекционната

Ivaylo Markov ivo at lz1irq.net
Thu Mar 30 23:12:16 EEST 2017


Подкрепям Марио и Васил.

Иво


On Thu, 30 Mar 2017 22:23:14 +0300
Mario Mishev <mario at ludost.net> wrote:

> On 03/30/2017 05:42 PM, Vasil Kolev wrote:
> > Sry, мислех да пиша отговор и забравих. Аз изкарвам някакво време на
> > тия маси и не откривам никакъв проблем, а съм по-нисъм от Ружи и
> > Владо. Мисля, че и предния път изводът беше, че не е проблем
> > височината на масите. +1 за финансовия момент.  
> 
> Аз също нямам спомени да са ми били неоудобни масите и столовете.
> 
> Що се отнася за финансите, явно не му е сега времето на товаor ever for
> that matter :D
> 
> Поздрави,
> 
> Марио

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170330/4ef2893d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list