[Us] Относно Indiegogo workshop-а

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue May 2 10:56:08 EEST 2017


Привет, Людмиле,

Идеята за подобен тип събитие е интересна! Не съм сигурен за колко хора от
общността ни ще е актуална предвид нещата, с които се занимават, но
вероятно и аз самия не съм достатъчно запознат с проектите им, за да
преценя вместо тях дали търсят подобен тип финансиране за това, което
правят.

За да изберете дата, на която бихте желали да проведете събитието, посетете
initlab.org/events и вижте в календара кога няма никакви записани събития
за лекционната (Rails Girls Study Group обичайно е в съседното, по-малко
помещение).

Насреща сме за всякакви допълнителни въпроси, като бих препоръчал да
наминете някой ден през Лаба, за да видите как изглежда мястото и каква е
атмосферата, тъй като не е съвсем като обикновените споделени офис
пространства.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170502/235d9af5/attachment.html>


More information about the Us mailing list