[Us] Чистка/разпродажба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Mon May 8 17:48:46 EEST 2017


On Mon, 8 May 2017 15:52:22 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Мерхаба, народе,
> 
> В момента съм в Лаба и ще се хвана да позаснема боклици, вещи,
> имущества и артефакти, които смятам, че няма нужда да продължават да
> са в Лаба. Същите възнамерявам да ги кача в една голяма галерия в
> групата на Лаба, на сайта на Лаба и да ги пусна за продажба. OLX
> можем да пробваме за ограничен брой боклуци, които има по-голям шанс
> да се продадат за прилични пари, щото иначе ще трябва да платим за
> premium пакет, за да можем да качим всичко наведнъж.
> 
> Ако някой има желанието да помогне с нещо (описване или друго), нека
> заповяда, тук ще съм вероятно до към 7.
> 

Не мога с идване, но мога да прегледам галерията и ако нещо не е ясно,
да кажа какво е и дали струва нещо/ни трябва.

> По-здрави!
> 
> П.П.
> 
> Честит fork, Крокодиле!

Бладаря, утре 20:00 в кривото по случая :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170508/0c7fa36e/attachment.sig>


More information about the Us mailing list