[Us] Няма нет в Лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue May 16 11:29:02 EEST 2017


Аз съм, опитвам се да активирам нещо, ама два пъти вече не става и ще
чупя пак като всички са си легнали.

On Tue, 16 May 2017 11:25:59 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Сайта мре активно, не знам каква ще да е причината, ама да си знаете.
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2017-05-16 10:16 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> 
> > On Tue, 16 May 2017 07:53:55 +0300
> > Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >  
> > > Фауната и сайта на Лаба са долу => няма нет
> > >  
> > Fixed, marla беше паднала. Тва е проблемът, който си мислех, че съм
> > решил, sry.
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170516/1fc28b4a/attachment.sig>


More information about the Us mailing list