[Us] 2nd Open Audio Meetup (4/5 June)

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu May 25 14:36:41 EEST 2017


https://initlab.org/events/open-audio-meetup-vol-2/

В календара си вече.


On Thu, 25 May 2017 13:15:21 +0300
Alex Milanov <alex at i4web.biz> wrote:

> Здравейте,
> 
> Пуснах event във буцата за 5-ти, понеделник от 7 до 9, от там може да
> се вземе текст за събитието в календара: 
> https://www.facebook.com/events/1585857461424245
> 
> Георги е лимитиран с времето до към 9 часа, но нищо не пречи ако се 
> заформят дискусии да продължим до по-късно неформалната част.
> 
> При желание и спрямо ситуацията може да направим малко lightning
> talks по 5 мин, може и неформално хората да си споделят кой какво
> разцъква, от което може да изникнат идеи и теми за следващи сбирки.
> 
> Като си говорим за това миналата седмица минах и на рожденния ден на 
> пловдивския лаб, та може третата сбирка да е там. Варна/Бургас
> особенно през летния сезон също са добри варианти. :-)
> 
> Това е от мен за сега,
> 
> Поздрви,
> 
> Сашо
> 
> On 9.05.2017 13:10, Vladimir Vassilev wrote:
> > Здрасти, Сашо,
> >
> > Ако пазиш контактите на хората, присъствали на миналото събитие, ще
> > е хубаво да ги добавиш и тях в комуникацията.
> >
> > Лабът е достъпен и неангажиран двата посочени дни, така че 
> > сигнализирай, когато изберете конкретна дата. За същата можеш да 
> > пуснеш и doodle, преди публикуването във фейса.
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org <http://initlab.org/>
> >
> > 2017-05-08 18:38 GMT+03:00 Alex Milanov <alex at i4web.biz 
> > <mailto:alex at i4web.biz>>:
> >
> >   (summary in English below)
> >
> >   Привет банда,
> >
> >   Мисля че е време да организираме втори Open Audio Meetup в
> > Лаб-а.
> >
> >   Този път ще ни гостува Георги Джамбазов, който прави
> > докторантура по музикални технологии в Music Technology Group (MTG
> >   http://www.mtg.upf.edu/) към университета Pompeu Fabra в
> >   Барселона, Испания.
> >
> >   Говорихме да разкаже малко повече за тяхната master програма
> >   (https://www.upf.edu/smc/) и някои настоящи open source проекти.
> >
> >   Фокус ще бъде open source платформата essentia
> >   (http://essentia.upf.edu/documentation/
> >   <http://essentia.upf.edu/documentation/>), чиято цел е да събере
> >   на едно място най-добрите актуални алгоритми за автоматично
> >   извличане на характеристики от музикални записи като beat
> >   detection, chord detection, pitch extraction.
> >
> >   Също така го помолих да разкаже малко и за freesound
> >   (https://www.freesound.org/), който се оказа че е пак проект на
> > MTG.
> >
> >   Има възможност и за втора презентация или няколко lightning
> > talks (в зависимост от броя желаещи) като за fallback-a може да
> > шерна и аз малко за моите Web Audio и MIDI дерзновения.
> >
> >   Работните дати за които говорихме с Георги, когато има
> > възможност са 4-ти и 5-ти Юни - Неделя и Понеделник. Най-вероятно
> > от 6-7 до към 9-10. Тук очаквам малко input и от вас.
> >
> >   For the English speakers (who are not fans of google translate
> > (or are not using a FOSS alternative)):
> >
> >   We are organizing a second Open Audio Meetup at init Lab. Georgi
> >   Dzhambazov who is doing his doctorate in Music Technology at MTG
> >   at the Pompeu Fabra university in Barcelona. He will talk about
> >   their masters program and some current open source projects like
> >   essentia and freesound.
> >
> >   There is a slot for another presentation or a lightning talks
> >   session (depending on the interest)
> >
> >   Currently the dates we discussed when he is available are the
> > 4th or the 5th of June (Sunday and Monday), probably from 6-7 pm to
> >   9-10 pm. Here your input would be appreciated as well.
> >
> >   Това е хавата за сега. Очаквам фийдбек, мнения, идеи,
> > предложения ...
> >
> >   По-здрави (Да крадна малко от Владо)
> >
> >   Сашо
> >
> > 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20170525/e5e8900f/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list