[Us] тестов gaming webcast

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Apr 19 10:22:57 EEST 2018


Не мисля, че има проблем и не мисля, че има събития по това време, като все
пак е хубаво да се лепне един стикер някъде на вратата преди коридорчето,
че да се знае да не нахълтват някакви хора.

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-04-18 21:33 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> Както бяхме говорили, Гуру иска да тества да снима нещо такова, и съм
> запазил лекционната за 29.04 (неделя) - няма друго събитие в лаба, ще
> си правим в общи линии запис, така можем и да не си пречим с други
> хора. Нали няма проблем с това, нещо дето не е в календара?
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180419/b3be4ada/attachment.html>


More information about the Us mailing list