[Us] Fw: Отворено писмо на С4С - до 24 април

Mario Mishev mario at ludost.net
Mon Apr 23 17:27:31 EEST 2018


On 04/23/2018 01:52 PM, Vladimir Vassilev wrote:
> Прочетох го и съм по-скоро въздържал се, защото ми се струва, че не
> съм достатъчно подготвен, за да подкрепя тезата в писмото.

Аз подкрепям писмото.


More information about the Us mailing list