[Us] Столове

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Apr 23 22:12:16 EEST 2018


Здраво, момци,

Точният адрес, от който трябва да се вземат столовете, е Бизнес сграда
Есте, ул. Николай Хайтов 2, етаж 2. Влиза се през централни вход, взима се
карта за достъп от Информация и се качва с асансьора нагоре.

Най-добре е предварително да се обадим на Александър Петков (0883 378 078),
с когото да се уговорим. Той ще чака някой да се появи до към 18:30, за да
събере столовете, а плащането ще го пусна по банков път след малко.

Моля, ако има и най-малкото съмнение, че няма да успеете да сте налични в
18:30, кажете, за да дойда по обяд и да пренеса столовете в офиса на
Крокодила или да пробвам да спазаря свалянето им при портиера (ако има
такъв), защото ни направиха доста сериозна отстъпка от цената и ще ми е
криво, ако се наложи някой да виси и да чака. Самият аз няма да мога да се
появя вечерта, заради което мога да помогна, ако се наложи преместването им
по обяд.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180423/fe30d9a9/attachment.html>


More information about the Us mailing list