[Us] Относно провежданите в последно време дискусии в IRC и в мейлинг листата

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Jul 24 11:12:30 EEST 2018


Здрасти, момци,

Ако искате, айде да се видим на ИББ тогиз? За мен специално няма съществено
значение къде ще се съберем и колко формално ще сме се организирали за
обсъждането на повдигнатите от Марио теми. Не знам какво повече се е
обсъждало в IRC, виждам откъслечни споменавания и цитати из писмата, но
като цяло не смятам, че трябва да е драма нещо, обсъждано в говорилнята.

Имам усещането, че Петко е прав за това, което е казал по-горе за
задълженията на УС, както и за свободата на членовете да предприемат
действия, съответстващи на проблемите, които те съзират.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-07-23 21:33 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> След някакво спокойствие и без да имам три проблема на главата, имам
> следното предложение:
>
> - Ако някой иска да свика УС и има идея какво да направим, нека да го
>   напише ясно. Да свикаме УС просто да си говорим е идиотщина и
>   единственото решение, дето можем да вземем сега е УС да си подаде
>   оставката, да свикаме ОС и да си изберем нов УС, който да направи
>   някои хора по-щастливи.
>
> - Ако искате да си говорим, има ИББ. Всички имаме достатъчно работа
>   (което се отразява на лаба), ама да си губим времето с разтегливи
>   идиотски дискусии няма да помогне, по-скоро ще откаже повече хора.
>
>
> On Mon, 23 Jul 2018 20:57:36 +0300
> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
>
> > Здравейте,
> >
> > Напоследък се завихрят всякакви дискусии за щяло и нещяло в IRC
> > канала. Бих искал да напомня някои неща.
> >
> > Първо – задълженията на управителния съвет са изредени в Устава. Те се
> > ограничават до свикване на ОС, съставяне на годишен финансов отчет,
> > приемане на счетоводен отчет и прекратяване на дружеството. Извън
> > това, всеки апел към управителния съвет от член, следва да се
> > разглежда и изпълнява по преценка на управителния съвет. Също така,
> > IRC не е официален канал за комуникация с УС.
> >
> > Второ – управителния съвет трябва да заседава поне един път на всеки
> > три месеца. Последното заседание, доколкото си спомням, беше преди
> > максимум месец. Заседанията на УС се свикват само от Председателя по
> > искане на член на УС.
> >
> > Предвид липсата на изрично задължение УС, а още по-малко на членовете
> > му, да извършват каквито и да било действия, извън гореописаните,
> > считам за безпредметни всякакви подмятания в IRC и други опити да
> > бъде вменена вина на членовете на УС, че не извършват действия, които
> > дадени членове на ГС считат за нужни, но не са описани като
> > задължения на УС.
> >
> > По въпроса за свикване на заседание на УС – ако ще се свиква такова,
> > предлагам първо да бъде определен дневен ред, след което да бъде
> > решено дали и кога ще бъде проведено заседанието.
> >
> > Апелирам членовете на ГС не само да посочват проблеми, а да предлагат
> > и решения за тях, както и да се нагърбят с имплементирането им, а да
> > се обръщат към УС единствено за позволение.
> >
> > Поздрави,
> > Петко
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180724/866603c3/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list