[Us] Относно провежданите в последно време дискусии в IRC и в мейлинг листата

Petko Bordjukov bordjukov at gmail.com
Wed Jul 25 15:08:16 EEST 2018


Аз ще дойда тази вечер.

On Tue, Jul 24, 2018 at 11:12 AM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здрасти, момци,
>
> Ако искате, айде да се видим на ИББ тогиз? За мен специално няма
> съществено значение къде ще се съберем и колко формално ще сме се
> организирали за обсъждането на повдигнатите от Марио теми. Не знам какво
> повече се е обсъждало в IRC, виждам откъслечни споменавания и цитати из
> писмата, но като цяло не смятам, че трябва да е драма нещо, обсъждано в
> говорилнята.
>
> Имам усещането, че Петко е прав за това, което е казал по-горе за
> задълженията на УС, както и за свободата на членовете да предприемат
> действия, съответстващи на проблемите, които те съзират.
>
> По-здрави,
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
> 2018-07-23 21:33 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
>
>> След някакво спокойствие и без да имам три проблема на главата, имам
>> следното предложение:
>>
>> - Ако някой иска да свика УС и има идея какво да направим, нека да го
>>   напише ясно. Да свикаме УС просто да си говорим е идиотщина и
>>   единственото решение, дето можем да вземем сега е УС да си подаде
>>   оставката, да свикаме ОС и да си изберем нов УС, който да направи
>>   някои хора по-щастливи.
>>
>> - Ако искате да си говорим, има ИББ. Всички имаме достатъчно работа
>>   (което се отразява на лаба), ама да си губим времето с разтегливи
>>   идиотски дискусии няма да помогне, по-скоро ще откаже повече хора.
>>
>>
>> On Mon, 23 Jul 2018 20:57:36 +0300
>> Petko Bordjukov <bordjukov at gmail.com> wrote:
>>
>> > Здравейте,
>> >
>> > Напоследък се завихрят всякакви дискусии за щяло и нещяло в IRC
>> > канала. Бих искал да напомня някои неща.
>> >
>> > Първо – задълженията на управителния съвет са изредени в Устава. Те се
>> > ограничават до свикване на ОС, съставяне на годишен финансов отчет,
>> > приемане на счетоводен отчет и прекратяване на дружеството. Извън
>> > това, всеки апел към управителния съвет от член, следва да се
>> > разглежда и изпълнява по преценка на управителния съвет. Също така,
>> > IRC не е официален канал за комуникация с УС.
>> >
>> > Второ – управителния съвет трябва да заседава поне един път на всеки
>> > три месеца. Последното заседание, доколкото си спомням, беше преди
>> > максимум месец. Заседанията на УС се свикват само от Председателя по
>> > искане на член на УС.
>> >
>> > Предвид липсата на изрично задължение УС, а още по-малко на членовете
>> > му, да извършват каквито и да било действия, извън гореописаните,
>> > считам за безпредметни всякакви подмятания в IRC и други опити да
>> > бъде вменена вина на членовете на УС, че не извършват действия, които
>> > дадени членове на ГС считат за нужни, но не са описани като
>> > задължения на УС.
>> >
>> > По въпроса за свикване на заседание на УС – ако ще се свиква такова,
>> > предлагам първо да бъде определен дневен ред, след което да бъде
>> > решено дали и кога ще бъде проведено заседанието.
>> >
>> > Апелирам членовете на ГС не само да посочват проблеми, а да предлагат
>> > и решения за тях, както и да се нагърбят с имплементирането им, а да
>> > се обръщат към УС единствено за позволение.
>> >
>> > Поздрави,
>> > Петко
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Us mailing list
>> Us at initlab.org
>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>
>>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180725/5cdb3edd/attachment.html>


More information about the Us mailing list