[Us] according to intentionally offensive language in use by initlab members

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Jul 24 11:23:16 EEST 2018


Надали ще успокоя някого с това, че разбирам гледната точка и на двете
страни, па макар и да не мога да променя нищо в отношението им. Към момента
не мога да се сетя да е имало открити конфликти в Лаба, които да не са се
избистряли с разговори, така че в общия случай вярвам, че Лабът продължава
да е място, различаващо се от онлайн-говорилня.

Бидейки все още голямо пространството на хакерспейса ни, дори и да се случи
по едно и също време да са там човекът с много коса и човекът с много
брада, ще има къде да застанат, така че да не се налага да не се харесват
на живо :)

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-07-23 21:51 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> On Mon, 23 Jul 2018 21:28:07 +0300
> Nedko Arnaudov <nedko at nedk.org> wrote:
>
>
> > Държа да отбележа че продължавам да смятам използването на такъв език
> > за неподходящо в една човешка среда. Разбира се, както надявам се е
> > станало ясно вече от позицията в ирц лога по-горе, имам право да не
> > влизам във irc въпросния канал и смятам да се въпзползвам от него.
> > Надявам се хората поне да не се държат така и при посещенията ми в
> > инитлаба физически.
> >
> > Това някой лабър иска да ме псува, е негово право, разбира се.
>
> Благодаря. Аз лично смятам твоето поведение за недопустимо в рамките на
> hackerspace-a с опита за налагане на лично мнение по допустимостта на
> използвания език и съм против да се сменя нещо само по тая причина.
>
> Та, fuck off (което аз даже не смятам за псувня).
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180724/eb4e710d/attachment.html>


More information about the Us mailing list