[Us] кръжок по електроника

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Jun 17 16:30:03 EEST 2018


Аз препратих на Билян, той даже беше отговорил, не знам дали е стигнало
до Ани, ето отговора:

> Привет!
> 
> Кръжокът е по електроника, от основите във физиката, до комплексни
> проекти. Минали са 2 урока, днес от 14:00 е третия - заповядайте!
> 
> Поздрави!
> Билян

On Sun, 17 Jun 2018 16:06:26 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Здравей, Ани,
> 
> Успя ли да се свържеш с лектора и да се появиш на занятията тази
> събота, или все още нямаш отговор на въпросите си?
> 
> За жалост аз самият нямам контакт на Били, нито знам подробности за
> кръжока, заради което се надявам скоро да ти пише някой друг колега от
> управителния съвет с отговорите, които търсиш, ако не си ги открила.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2018-06-15 21:32 GMT+03:00 Annie Annie <annie.fillipova480 at gmail.com>:
> 
> > Зравейте, искам да питам  с какво се занимавате на кръжока? Отворен
> > ли е за непознати хора :) и за кого е подходящ?
> >
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180617/9641d002/attachment.sig>


More information about the Us mailing list