[Us] Лабова партида за тока? Айде няма нужда.

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Mon Jun 18 15:45:13 EEST 2018


Хазайката предложи да ни прехвърли партидата на тока, че да си отчитаме
повече разходи, понеже преди време ѝ подхвърлих, че можем евентуално да
искаме прехвърляне на договора от мое име към името на Лаба, за да отчитаме
повече разходи.

Цялата работа е покрай прекомерно голямата ни "каса".

Говорих със счетоводителя за алтернативна идея, а именно - плащане на
имагинерна заплата на някого, който се осигурява над максималния праг, така
че реално да не плащаме осигуровки, а да отчитаме разход. Е, и тоя вариант
не е съвършен, понеже въпреки всичко ще трябва да плащаме данък 10% върху
заплатата, каквато и да е тя. Идеалният вариант си остава с трупане на
разходни фактури.

Ако искате, можем да се сберем на едно УС идните дни/седмици, та да си
говорим по тази и други теми, които счетем за важни.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org

2018-06-18 15:37 GMT+03:00 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:

> On Mon, 18 Jun 2018 15:27:29 +0300
> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
>
> > Мерхаба, дженц,
> >
> > Миналата година сме дали около 3100 лева за ток. Сметнах, че по
> > цената от миналата година за стопански спрямо битови цели сме щели да
> > платим около 23% повече за тоци. Можете да се съгласите с мен, че не
> > разполагаме с излишни над 600 лева в бюджета, че да скочим на тази
> > опция.
> >
> > Остава варианта с прехвърляне на наема от хазайката към Лаба, вместо
> > по договор към мен. Предстои да разбера това какви разлики би ни
> > докарало и дали има смисъл да се прави.
> >
>
>
> Контекст? Явно е имало разговор по темата, на който не съм присъствал.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180618/24308036/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list