[Us] Течове

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Jun 20 18:39:13 EEST 2018


https://doodle.com/poll/xg92rzu49yawbpip - директно doodle по темата,
не съм сложил часа, ама нека да е 20:00, че да мога да стигна.

On Wed, 20 Jun 2018 18:27:46 +0300
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Джентове, управителен съвет в понеделник или вторник идната седмица?
> Моля да кажете кога ви е удобно, за да го сложим и в календара!
> 
> Темите за обсъждане:
> 
>  - Финансовото състояние, парични потоци, каса, фактури и разни
> идеи;
>  - Течовете от покрива;
>  - Камерите около фасадата;
>  - Downscale & местене на Лаба;
>  - Други;
> 
> Ако имате други идеи на ум, споделяйте ги!
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
> 
> 2018-06-18 18:56 GMT+03:00 Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>:
> 
> > Надали ще ви изненадам много, но прокапахме освен на стълбищата на
> > обичайното място, в лекционната, където течеше при нанстаняването
> > ни тук (съвсем леко капане всъщност, но все пак е баш до екрана) и
> > в насквариума от ръба на капандурата.
> >
> > На хазайката се чудя как да ѝ го кажа, без да ѝ докарам инфаркт, та
> > май ще драсна мейл на сина ѝ. Предстоят ни или ремонти, или
> > местенье :/
> >
> > По-здрави,
> >
> > Vladimir Vassilev
> > root @ init Lab
> > +359 885 448475
> > http://initlab.org
> > 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20180620/8078f587/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list